O nasSmo družinsko podjetje, ki se ukvarja z izvedbo elektroinštalacijskih del v stanovanjskih in industrijskih objektih, popravilo napak na električnih inštalacijah, vzdrževalna dela, meritve strelovoda in električnih inštalacij ter izvedbo strelovodnih naprav. Začetki delovanja podjetja segajo v leto 1977 ko je ustanovitelj Mario Kerec kot samostojni podjetnik začel izvajati elektroinštalacijska dela na stanovanjskih in poslovnih objektih. Z razvojem tehnologije,se je razvijalo tudi podjetje. Leta 1997 smo zgradili nove poslovni objekt in delavnice. Podjetje Kerec Mario s.p. se je na začetku leta 2013 prekategoriziralo v Elektro Kerec d.o.o.

Glavna dejavnost je še vedno izvajanje kompletnih elektroinštalacijskh del, o naših kvalitetnih storitvah pa govorijo številni referenčni objekti po Sloveniji.

Leta 2014, smo pridobili vsa potrebna dovoljenja za izvajanje elektro instalacij v sosednji državi Avstriji in tam tudi registrirali dejavnost.